2019

V roce 2019 se organizátorům podařilo získat finance na pronájem obou pater vsetínského Domu kultury a uspokojit tak poptávku žáků po širším portfóliu škol. Přesto se stalo, že  ještě pár zájemců museli z kapacitních důvodů odmítnout. Akce se zúčastnilo 23 firem z okresu Vsetín, jedna vysoká škola, cca 5 VOŠ a 42 SŠ ze zlínského, olomouckého a moravskoslezského kraje. Ve zpětné vazbě si mnozí návštěvníci ale i někteří vystavovatelé chválili pestrost nabídky.

Akci navštívilo 1963 osob z toho 365 dospělých a 1598 žáků. Ve čtvrtek to bylo 1017 (215 dospělých a 792 žáků). V pátek 946 návštěvníků (150 dospělých a 721 žáků). Celkem je to 1963 (365 dospělých a 1598 žáků). Návštěvníci obdrželi během akce dotazník pro získání zpětné vazby, který obsahoval 7 otázek. Návratnost ankety žáků byla 24 %.

plakát na akci, zdroj: archiv pořadatele

Výstup – zpětná vazba veřejnost 2019-final.docx

Výstup – zpětná vazba vystavovatelé 2019-final.docx