Burza práce a přehlídka středních škol Vsetín 2018

Návštěvnost: Akce Burza práce a přehlídka středních škol Vsetín se ve dnech 18.-19.10.2018 zúčastnilo 1330 žáků, řada rodičů i dětí různého věku, několik absolventů a zájemců o zaměstnání i zvídavých zástupců z široké veřejnostmi.

Cíl akce: propojit informovanost široké veřejnosti o nabídce oborů středních škol, především z okresu Vsetín, s pracovními nabídkami řady firem z tohoto regionu a také podpořit dlouhodobě nedostatkové profese na trhu práce.

Akce je tedy určena nejen žákům základních škol, kteří volí své budoucí povolání, jejich rodičům a pedagogům, ale i lidem, kteří hledají zaměstnání nebo se zabývají otázkou své kariéry. Cílem je ukázat, v jakých oborech je v současnosti na trhu práce nedostatek kvalifikovaných absolventů a jakým směrem je tedy vhodné se při výběru střední školy orientovat, a usnadnit tak práci rodičům a žákům devátých tříd při tak zásadním kroku v jejich životě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.