Fotogalerie 2018

Akci Burza práce a přehlídka středních škol Vsetín 2018 navštívilo 1330 žáků, kteří mohli shlédnout praktické ukázky a zastavit se u stánků 30 středních škol a 18 firem.

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES byli návštěvníci informováni,že: Na akci budou pořízeny obrazové záznamy či videa, která budou sloužit k propagaci činnosti ÚP ČR. Budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách ÚP ČR a oficiálním FB profilu.

Slavnostní zahájení akce – (zleva) moderátorka Lucie Strbačková, DiS. předává slovo starostovi Mgr. Ing. Jiřímu Růžičkovi a řediteli Úřadu práce ČR – KoP Vsetín Ing. Stanislavu Rudolfovi

stánek Vsetínské nemocnice, a.s.

zástupce Střední průmyslové školy Val.Meziřičí hovoří o praktické ukázce a možnostech studia

stánek Charita Vsetín

Praktická ukázka zručnosti zástupkyň Střední školy oděvní a služeb Vizovice

stánek Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

stánek Střední školy zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm

stánek Střední průmyslové školy Otrokovice

stánek Střední uměleckoprůmyslové školy Sklářské Valašské Meziříčí

návštěvnost akce

návštěvnost akce

stánek firmy WOCO STV, s.r.o.

stánek firmy PWO Czech Republic, a.s.

stánek Armády ČR – Rekrutačního střediska Morava

zastavení u stánku Střední školy Kostka, s.r.o.

praktická ukázka virtuální reality na stánku SŠ filmové, multimédií a počítačových technologií, s.r.o.

praktická ukázka na stánku SŠ oděvní a služeb Vizovice

stánek SOU Valašské Klobouky

zastavení u stánku firmy ROBE lighting, s.r.o.

zaměstnanci Úřadu práce ČR -zleva ředitel KoP Vsetín, Ing. Stanislav Rudolf; odborný pracovník IPS, Bc.Kateřina Špačková; EFES – specialista monitoringu Ing. Hana Hořelicová; ředitelka KrP Zlín, Mgr. Miriam Majdyšová

zaměstnankyně Úřadu práce ČR – KoP Vsetín, organizátora akce:zleva Bc. Kateřina Špačková – odborný pracovník IPS; Ing. Veronika Panáčková, DiS. – odborný pracovník rekvalifikací;Bc. Renata Dorňáková – poradce IPS

zaměstnankyně Úřadu práce ČR, pořadatele akce (zleva Bc. Markéta Mikušová – odborný pracovník IPS, Bc. Renata Dorňáková – poradce IPS, Bc. Jana Macková – vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání; Ing. Veronika Panáčková, DiS. – odborný pracovník rekvalifikací;Bc.Kateřina Špačková – odborný pracovník IPS, Mgr. Petra Matochová – EURES II poradce)

monitorovací návštěva zaměstnanců Úřadu práce ČR – KrP Zlín, informačního poradenského střediska (zleva Mgr. Josef Šrámek, Mgr. Lucie Helisová)

vestibul DK, zaměstnanci ÚP ČR (zleva Bc. Renata Dorňáková – poradce IPS KoP Vsetín; Mgr. Michaela Hrdinová – odporný pracovník IPS KoP Kroměříž; Ing. Helena Družbíková, Ph.Dr. – poradce IPS KoP Kroměříž)