Faktory ovlivňující volbu povolání

 Při volbě povolání existuje celá řada faktorů, které byste před svojí volbou měli zvážit:

  • Především to jsou osobní zájmy a to hlavně ty, které jsou skutečně dlouhodobé. Zvažte také jejich rozsah – chcete se jim věnovat každý den nebo vás baví jen příležitostně (máte na ně právě čas a náladu). Vyjděte z toho, jaké činnosti Vás v daném zájmu nejvíce baví a inspirují a ty hledejte v činnostech povolání.
  • Je to Váš školní prospěch, především pak vztah k jednotlivým předmětům, Vaše ochota vzdělávat se, Vaše představy o stupni vzdělání, kterého chcete dosáhnout a vůbec Vaše představy o životě.
  • Důležité jsou Vaše obecné schopnosti (např. schopnost jednat s lidmi, nápaditost, výtvarné schopnosti, zručnost, schopnost rychlé reakce, či naopak nesoustředěnost, nekomunikativnost) a vlastnosti (např. pečlivost, trpělivost, autoritativnost, či naopak neukázněnost, nedochvilnost).
  • Omezujícím faktorem mohou být zdravotní problémy (př. alergie, epilepsie, špatný zrak, vady řeči) ale také např. fyzické dispozice (př. výška) či různé preference a obavy (nesnášenlivost krve, závratě ad.).

ilustrační obrázek, zdroj:www.pixabay.com

Svou roli hrají i regionální specifika – některá povolání jsou soustředěna pouze v určitých oblastech a v místě Vašeho bydliště se nemusí vyskytovat; jinde zase musíte počítat se sílou konkurence. Faktory, které je třeba s těmito zájmy, schopnostmi, vlastnostmi a dalšími osobními předpoklady srovnávat jsou náplň a požadavky jednotlivých povolání.

ilustrační obrázek, zdroj:www.pixabay.com

Důležitý je požadovaný stupeň, případně obor vzdělání, charakter pracovních činností (např. obsluha strojů, ruční práce, prodej, vyjednávání), pracovní prostředí (např. dílna, restaurace, kancelář, obchod) a jeho případné negativní vlivy na zdraví, pracovní prostředky (např. stroje, výpočetní technika, ruční nástroje).

ilustrační obrázek, zdroj:www.pixabay.com

Ve hře jsou i další aspekty jako např. mzdové podmínky, pracovní doba, možnosti kariéry. Tam, kde jsou vaše zájmy a předpoklady v souladu s faktory práce povolání, je naděje, že jste objevili povolání, které by pro vás mohlo být vhodné.

Ohledně volby povolání pořádá IPS besedy s žáky 8. a 9. tříd základních škol a využít můžete také osobní konzultace.