Výsledky vyhodnocení zpětné vazby 2019

BURZA PRÁCE A PŘEHLÍDKA ŠKOL VSETÍN 2019

24.-25.10.2019 DŮM KULTURY VSETÍN

 Výsledky vyhodnocení zpětné vazby od vystavovatelů

Akce se zúčastnilo 66 vystavovatelů (z toho 42 středních škol, 1 vysoká škola a 23 zaměstnavatelů). Jejich zástupci obdrželi během akce podklad pro získání zpětné vazby, který obsahoval 10 otázek. Návratnost ankety byla 94 %.

Výstup – zpětná vazba vystavovatelé 2019-final.docx

Výsledky vyhodnocení zpětné vazby od žáků

Akci navštívilo téměř 2000 osob. Ve čtvrtek to bylo 1017 (215 dospělých a 792 žáků). V pátek 946 návštěvníků (150 dospělých a 721 žáků). Celkem je to 1963 (365 dospělých a 1598 žáků). Žáci obdrželi během akce dotazník pro získání zpětné vazby, který obsahoval 7 otázek. Návratnost ankety žáků byla 24 %.

Výstup – zpětná vazba veřejnost 2019-final.docx