„Rozhovory se zástupci škol“

Ve školním roce 2021/2022 uskutečnili pracovníci Informačního poradenského střediska (Úřad práce ČR, Krajská pobočka ve Zlíně, Kontaktní pracoviště Vsetín) několik on-line průzkumů, které vyústily ve dva výstupy.

Jedná se o materiál Kam po škole, jehož cílem bylo jednak zmapování oborů, o které mají zájem žáci 9. tříd ZŠ v okrese Vsetín a  dále také získání otázek, které by žáci rádi položili středoškolákům.

Ty byly použity v následujících dvou on-line průzkumech a v materiálu Vzkazník 2022 – Informace o středních školách pro deváťáky na tyto otázky odpovídají studenti a pracovníci středních škol, které se nacházejí v okrese Vsetín nebo projevily zájem účastnit se propagační akce Burza práce a přehlídka škol Vsetín 2021.

Kam po ZŠ – průzkum mezi deváťáky 2022

Vzkazník 2022 – informace o středních školách pro deváťáky, aktualizován 24.2.2022